RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Pro-Select Sp.z o.o.,
ul. Jodłowa 5, 62-095 Murowana Goślina.

 

2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy.

 

3. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.